Sociale culturele projecten/ Social cultural projects


Het doel van deze sociaal-culturele projecten verschillen tussen mensen te overbrugd, vaste denkkaders te  doorbreken en empathie en begrip te stimuleren.

 

The goal of these socio-cultural projects is to bridge differences between people, to break through broad thinking frames and to stimulate empathy and understanding.