Luther: de man die niet anders kon / Luther: the man who couldn't do it any other way

 

Theater/filmvoorstelling over de revolutionair Maarten Luther

Theater / filmvoorstelling over de identiteitsstrijd van de legendarische kerkhervormer Maarten Luther.

Luther legt op 31 oktober 1517 de basis voor het protestantisme. Hij uit zijn protest tegen het machtsmisbruik van de katholieke kerk in zijn 95 stellingen die hij volgens de overlevering aan de deur van de slotkerk in het Duitse Wittenberg heeft gespijkerd. Hij doet dit om een gesprek op gang te brengen, een discussie. Maar zijn (dan nog) geliefde Rooms Katholieke kerk ziet dit anders en reageert verwoestend. Dan is het paard op de wagen en kan Luther niet anders dan de strijd aangaan tegen de machtige kerk. 

Wie was Luther? En hoe is het mogelijk dat één man er in slaagt om een machtsbolwerk te laten wankelen?

Een eigentijdse versie van het middeleeuwse wagenspel, met een duivelse verteller, monniken, aflaat-praktijken en de centrale vraag ‘Wat is waarheid?’

 

script en regie: Arno Setz

spel: Theatergroep Mirror 

 

Theater/film performance about the revolutionary Maarten Luther
Martin Luther laid the foundations for Protestantism on October 31, 1517. He expresses his protest against the abuse of power by the Catholic Church in his 95 Theses, which, according to tradition, he nailed to the door of the castle church in Wittenberg, Germany. He does this to start a conversation, a discussion. But his (still) beloved Roman Catholic Church sees this differently and reacts with destruction. Then Luther has no choice but to fight against the mighty church.
Who was Luther? And how is it possible that one man manages to shake a stronghold of power?
script and direction: Arno Setz
Played by: Theater group Mirror