Over de Grens / Across the border

Lachen om borderline kan dat wel? Die vragen werd vaak gesteld tijdens het maakproces van de voorstelling. Na vele interviews met mensen met borderline en stichting Borderline Nederland en try-outs kwam er een voorstelling uit die soms op het randje loopt maar er niet over heen gaat.

De voorstelling was te zien op SBS in het tv-programma Utopia, werd  vastgelegd op DVD tijdens een voorstelling in Utrecht en er kwam een cd uit met liedjes over borderline. De liedjes vertellen over mensen met borderline én verhalen over de mensen rondom de persoon met borderline kenmerken. 

 

Is it possible to laugh at borderline? These questions were often asked during the production process of the performance. After many interviews with people with borderline and the Borderline Netherlands foundation and try-outs, a performance was released that sometimes runs on the edge but does not go over it.
The performance was shown on SBS in the TV program Utopia, was recorded on DVD during a performance in Utrecht and a CD was released with songs about borderline. The songs tell about people with borderline and stories about the people around the person with borderline characteristics.

Reacties

"Charmant, fijngevoelig en nooit ‘over de grens’. Proficiat."

"Een duidelijk beeld van verwarring, leegte en onbereikbaarheid voor anderen. Ik vond de heftige emoties er goed in verwerkt. De muzikale nummers waren veelzeggend en raakte me diep."

 

Radiointerview L1 over lachen om borderline.. kan dat?

Wat is borderline?

Mensen met Borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg BPS of Borderline) hebben last van sterke wisselingen in hun stemming, gedachten en gedrag. Hierdoor lopen ze vaak vast in het dagelijks leven. Ze zeggen bijvoorbeeld plotseling hun baan op, slagen er maar niet in om een opleiding af te maken of om vriendschappen en relaties te behouden.

Wat is moeilijk als je borderline hebt?

Iemand met BPS heeft moeite om zijn emoties te beheersen en heeft vaak het gevoel dat die hem overspoelen. Een kleine tegenslag kan al leiden tot een intense woedeaanval of depressie. Deze onvoorspelbare stemmingswisselingen duren vaak een paar uur en bijna nooit langer dan een paar dagen. Iemand met Borderline reageert vaak impulsief en dat kan leiden tot negatieve gevolgen zoals geldverspilling, alcohol- en drugsmisbruik, instabiele (seksuele) contacten of eetbuien. Ook kan het zijn dat iemand met BPS zichzelf snijdt of op een andere manier beschadigt.

Hoe voelt het om borderline te hebben?

Mensen met Borderline zijn vaak bang om in de steek gelaten te worden en voelen zich snel afgewezen. Zij voelen zich eenzaam en hebben een wisselend beeld van zichzelf. Iemand met BPS weet soms niet meer wie hij nou eigenlijk is, of wat hij voelt. BPS is erg pijnlijk voor degenen die het hebben, maar ook voor de mensen die van hen houden.

is borderline te genezen?

De volgende behandelmethoden zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met BPS:

DGT is een vorm van cognitieve gedragstherapie die ontwikkeld is door professor Linehan. Het uitgangspunt van de therapie is dat mensen met BPS nieuwe vaardigheden aanleren waardoor zij een constructief leven kunnen opbouwen en handhaven. In DGT leren mensen met Borderline om op een andere manier te denken en hun sterke kanten te ontdekken. Samen met de begeleiders proberen zij nieuwe vaardigheden uit om effectiever om te gaan met emoties en levensproblemen. Lees meer…

 • Mentalization Based Treatment (MBT)

In Engeland hebben Anthony Bateman en Peter Fonagy Mentalization-Based Treatment (MBT) ontwikkeld. Het MBT-model gaat ervan uit dat de klachten van personen met BPS te maken hebben met het vermogen tot mentaliseren. Mentaliseren betekent dat je je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten en motivaties. Met dit behandelprogramma wordt iemand met BPS sterker in het mentaliseren, ook in moeilijke en stressvolle situaties. Hierdoor nemen symptomen en zelfdestructief gedrag af. Lees meer…

 • Schema Focused Therapy (SFT)

Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die mensen met BPS kan helpen om hardnekkige patronen van denken, voelen en doen te veranderen. Het uitgangspunt van de therapie is dat problemen vaak te maken hebben met de manier waarop iemand geleerd heeft om over zichzelf, anderen en de wereld te denken. Met gerichte oefeningen wordt gewerkt aan verandering in deze patronen (schema’s). Hierdoor verandert niet alleen de manier van denken en voelen, maar ook het gedrag dat bij de “denkschema’s” hoort. Het uiteindelijke doel is dat iemand zich prettiger, gezonder en gelukkiger gaat voelen en zich meer opgewassen voelt tegen problemen. Lees meer…

TFP is individueel, intensief (twee keer in de week) en duurt langere tijd. Deze therapie richt zich op conflicten in relaties en de snelle wisselingen in het beeld dat iemand van zichzelf en van anderen heeft. Het doel van de behandeling is om ‘goed’ en ‘slecht’ dichterbij elkaar te brengen, zodat zwart-wit denken stopt en het makkelijker wordt om gevoelens en gedachten te verdragen. Hoe zie jij jezelf en hoe zie jij de ander? En welke gevoelens horen hierbij? Daar is de behandeling op gericht. Na TFP nemen conflicten af en werk, liefdesrelaties en gezin gaan beter. Lees meer…

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vrij nieuwe vorm van gedragstherapie. Met ACT leren mensen met BPS om zich te richten op dingen die zij kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over dingen die zij niet kunnen beïnvloeden, zoals emoties en gedachten. De filosofie van de behandeling is dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. De kern van ACT is een acceptatiegerichte en flexibele houding ten opzichte van emoties en gedachten.

Wat zijn de symptomen van borderline?

Symptomen die op Borderline kunnen wijzen zijn:

 • Automutilatie
 • Dissociatieve verschijnselen
 • Gevoel van leegte/eenzaamheid
 • Impulsiviteit
 • Moeite met contacten (te durven) aangaan/onderhouden
 • Negatief zelfbeeld
 • Stemmingswisselingen
 • Suïcidale gedachtes/pogingen
 • Verlatingsangst
 • Woede-uitbarstingen
 • Zwart/wit (alles of niets)-denken

De binnenwereld ziet er anders uit:

 • Angst, soms door agressie bedekt
 • Eenzaamheid, zelfs in gezelschap
 • Enorme leegte, niet weten wat je wilt, voelt of vindt
 • Een grote kloof tussen gevoel en verstand
 • Regelmatig ook op onverwachte momenten overspoeld raken door heftige emoties die moeilijk te verdragen zijn
 • Grote onzekerheid, depressieve gevoelens, enorme spanning
 • Permanent controle willen houden over alles en iedereen
 • Steeds maar denken voor anderen en dit op jezelf betrekken (negatief)
 • Alles perfect willen doen uit angst voor afwijzing