WEB: een interactieve jongerenvoorstelling / an interactive youth performance

WEB werd ontwikkelt op verzoek van jongerenorganisaties en gaat over zelfbeeld. 

WEB is een verwijzing naar de verwarrende ervaringen en ontwikkelingen waarin je als puber verstrikt kan raken. In een dertig minuten durende, cabareteske show, gaat Arno Setz met een mobiele camera op zoek naar contact met het publiek en met zichzelf. Gemaakt in opdracht van een jongerenorganisatie.

Tijdens de voorstelling speelt de acteur een acteur en zichzelf. Op het podium is hij een vrolijke gevierde man maar tijdens zijn reflecties in de camera op het podium vertelt hij over zijn onzekerheden. Het publiek wordt ingeschakeld om mee te helpen hoe het verder met hem afloopt. De acteur geeft het publiek zijn telefoonnummer en daagt mensen uit hem te bellen om zo problemen waar hij tegen aan loopt op te lossen. 

 

Spel, concept en script: Arno Setz

Regie: Antionet Kooman

Muziek: Jur den Breejen

 

WEB was developed at the request of youth organizations and is about self-image.

 

WEB is a reference to the confusing experiences and developments in which you can become entangled as an adolescent. In a thirty-minute, cabaret-like show, Arno Setz uses a mobile camera to look for contact with the audience and with himself. Commissioned by a youth organization.

During the performance, the actor plays an actor and himself. On stage he is a cheerful celebrated man, but during his reflections in the camera on stage he talks about his insecurities. The public is called in to help find out how things will turn out for him. He gives the public his phone number and challenges people to call him to solve problems he encounters.


Concept, script and played by: Arno Setz
Directed by: Antionet Kooman
Music: Jur den Breejen