De Koffer van mevrouw de Vries / The Suitcase of Mrs. de Vries

De Koffer van mevrouw de Vries is ontwikkelt voor mensen met dementie. Elk laadje heeft een eigen thema van attributen van vroeger. Er is van alles te beleven op, in en aan de koffer. Als er een la opgetrokken wordt klinkt muziek of een verhaal. In een andere la zitten luchten van ouderwets eten. Of kan gevoeld worden aan zachte producten van welleer. Alle zintuigen worden geprikkeld. Verhalen komen tot leven. Door middel van de koffer komt het personeel maar ook de familie weer in gesprek met de persoon met dementie. 

Het verhaal van mevrouw de Vries werd geschreven door Bep Slagter. In dit verhaal vertelt ze over hoe ze de oorlog heeft beleefd als jong meisje. Het handgeschreven boek ligt in de koffer verborgen. 

De Koffer is ontwikkelt door Patrick Eskandarian en Arno Setz. De techniekuitvoering was in handen van Will Imminck.

De Koffer van mevrouw de Vries is te zien in verzorginsgtehuis de Klinkenberg in Ede.

 

Mrs. de Vries' Suitcase has been developed for people with dementia. Each drawer has its own theme of attributes from the past. There is plenty to do on, in and on the suitcase. When a drawer is pulled up, music or a story sounds. Another drawer smells of old-fashioned food. Or can be felt on soft products of yesteryear. All senses are stimulated. Stories come to life. By means of the suitcase, the staff but also the family can talk to the person with dementia again.
Mrs. de Vries' story was written by Bep Slagter. In this story she tells about how she experienced the war as a young girl. The handwritten book is hidden in the trunk.
The Suitcase was developed by Patrick Eskandarian and Arno Setz. The technical implementation was in the hands of Will Imminck.
The Suitcase of Mrs. de Vries can be seen in the Klinkenberg in Ede.